DNAkompetanse

DNA Kompetanse tilbyr nå Ekspertbistand!

Har du arbeidstakere med langvarig eller hyppig gjentagende sykefravær? Nå kan du søke om ekspertbistand via NAV, forutsatt at ordinær oppfølging under sykefravær ikke har ført frem.

Arbeidsgiver har som kjent plikt til å tilrettelegge for sykmeldte gjennom hele sykepengeperioden på 52 uker. Har du forsøkt det meste uten at fraværet er løst? Eller brukt andre tiltak og støtteordninger som heller ikke har ført frem?  Nå kan du som arbeidsgiver søke om midler til ekspertbistand for å finne årsaken til fraværet.

Les mer