DNAkompetanse

Dna Kompetanse

DNA Kompetanse er ledende innen forebyggende sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer.

DNA står for Det Nye Arbeidslivet. Navnet gjenspeiler de hyppige endringene vi opplever i arbeidslivet med tanke på teknologi, marked og kunder og som krever endringsvillighet hos både ledere og medarbeidere. De hyppige endringene stiller nye krav, der ledere og bedrifter må tenke nytt i forhold til styring og ledelse.

DNA Kompetanse leverer bedriftshelsetjenester i DNA Bedriftshelsetjeneste, som er en offentlig godkjent leverandør av bedriftshelsetjenester, og digitale verktøy for forebygging av sykefravær gjennom DNA Digital. Vi består av spesialister med lang fartstid fra sykefraværsarbeid og arbeidsmiljøutfordringer og kan bistå både medarbeidere og ledere. Vi har erfaring fra de fleste stillinger og bransjer både innen privat – og offentlig sektor.

DNA Kompetanse lever også Ekspertbistand. Les mer om ekspertbistand her