Kort om A2G

- ser nye muligheter

A2G er Hordalands største arbeidsmarkedsbedrift. Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi en rekke arbeidsrettede tjenester innenfor alle bransjer og arbeidsområder.

Vi kan tilby arbeidsrettede tjenester innenfor ønsket arbeidsfelt enten det er innenfor et av A2G egne virksomhetsområder eller i en ekstern bedrift vi samarbeider med. Vårt nettverk omfatter store og små bedrifter over hele Hordaland innenfor de aller fleste bransjer.

Kompetansebygging og arbeidspraksis i moderne bedriftsmiljøer gir mulighet for en ny og spennende jobb. Dette er også vårt mål for fremtiden. Våre kandidater stiller sterkt, med tidsriktig fagkunnskap og solid erfaring.

Vår forretningsidé

Gi mennesker som ikke har vært i jobb eller som ikke lenger er i arbeid, muligheter til å få eller komme tilbake i jobb og beholde den.