A2gkompetanse

A2G inkluderer på KODE

KODE har et ønske om å være et inkluderende museum, og dette sammenfaller godt med at en av A2G sine verdier er nettopp inkluderende.

Siste kursdag pleier jobbveileder Brita Eskeland å ta med kursdeltagerne på KODE. Der gir hun dem selv omvisning på utvalgte utstillinger på museet. Det har hun gjort med hvert kurskull helt siden mars 2017 da hun begynte å jobbe i A2G Kompetanse. Hun er for øvrig langt fra noen amatør i kunstformidlerfaget. Hun er nemlig utdannet kunsthistoriker og lærer, og har tidligere jobbet på KODE i 20 år. Med stor innlevelse gir hun de flerkulturelle kursdeltagerne en innføring i norsk kunst- og kulturhistorie.   

                                                                                        

- Det er spennende og givende å bruke kunst som et element i språkopplæring, sier Brita.

 

Hun forteller at hun ønsker å få deltagerne til å reflektere over kunstverkene de ser, samtidig som de får øvd på å snakke norsk. Mange av deltagerne har deltatt i introduksjonsprogrammet tidligere. Med denne omvisningen får de i samme åndedrag repetert noe av samfunnskunnskapen som var pensum på introduksjonsprogrammet. Det blir en repetisjon i bilder.    

 

Deltagerne gir uttrykk for at de liker å besøke KODE. Mange av dem har aldri vært på et museum før, så det blir en fin avslutning på fire ukers gruppeundervisning før de går i gang det individuelle opplegget med jobbveilederne sine.