A2G Logo

A2Gs miljøstrategi

For å sikre og dokumentere vårt miljøarbeid har vi valgt å være sertifisert innenfor ISO 14001, som er en internasjonal standard for miljøledelse.

A2Gs skal bidra til å redusere vårt klimaavtrykk gjennom målrettet forbedring innen våre vesentlige miljøaspekter med særlig vekt på avfallsreduksjon, kildesortering, energiforbruk og gjenbruk.

Dette gjør vi:

  • Kildesorterer avfall
  • Benytter miljøvennlige materialer og produkter der det er mulig
  • Gjenbruker møbler og utstyr
  • Reduserer energiforbruket (strøm) og vurderer energieffektive alternativer
  • Reduserer avfall ved å planlegge produksjon og innkjøp bedre
  • Samarbeider med leverandører og samarbeidspartnere for å sikre at de også kan dokumentere sitt miljøarbeid
  • Deltar i bransjeorganisasjoner og andre nettverk for å lære av andre bedrifter som bidrar til å spre miljøvennlige praksiser
  • Informerer kunder og andre interessenter om våre bærekraftige tiltak og mål

Vi tror at vår forpliktelse til miljøarbeid vil være en viktig driver for langsiktig utvikling og vekst for A2G.

A2G jobber også aktivt mot likestilling og diskriminering og vi er omfattet av åpenhetsloven. For nærmere spørsmål om dette kan konstituert daglig leder Steinar Halvorsen kontaktes.

2022 © A2G Gruppen AS
A2G ser nye muligheter
Personvernerklæring
crossmenu