A2G - Bilde

A2G er sertifisert!

25. oktober 2017 mottok vi sertifikatet som et endelig bevis på ISO 9001:2015.

ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet, er flaggskipet av alle internasjonale standarder.


ISO 9001 gir oppskriften på hvordan organisasjoner til enhver tid skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene forventer.
Standarden sier noe om hvordan man skal lede prosesser, og blir mer effektiv i det man driver med.

Sertifikat ISO
Iso 9001:2015