Viktig melding

Som i resten av Norge har vi i A2G nesten utelukkende jobbet med beredskap knyttet til utbruddet av koronaviruset de siste dagene. Vi har etablert en sentral beredskap med faste møter og koordineringspunkter for å følge opp situasjonen.

A2G sine virksomheter er på ulike vis berørt av dette. Vi følger føringene fra helsedirektoratet.

A2G har fått beskjed fra NAV at alle tiltaksdeltakere i tiltakene Avklaring, AFT, VTA, KVP-avklaring og oppfølgingstiltakene, ikke skal møte opp på kurs eller arbeidspraksis i perioden 13.03-26.03

Vi har i flere av selskapene våre produksjon, med tilnærmet normal drift.
Vi prioriterer god kommunikasjon med alle våre kunder.
Per i dag har vi ikke registrert smittetilfelle verken hos ansatte eller tjenestemottakere, men vi har noen ansatte i karantene.

Vi ønsker alle våre kunder,brukere og følgere god helse og minner om betydningen av egenomsorg i den vanskelige situasjonen hele verden nå er i.
Ta vare på hverandre