A2G Logo
om a2g gruppen

Om A2G

A2G er en av de største arbeid- og inkluderingsbedriftene i Hordaland. Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr vi en rekke arbeidsrettede tjenester innenfor alle bransjer og arbeidsområder.
Vi kan tilby arbeidsrettede tjenester innenfor ønsket arbeidsfelt enten det er innenfor et av A2G egne virksomhetsområder eller i en ekstern bedrift vi samarbeider med. Vårt nettverk omfatter store og små bedrifter over hele Hordaland innenfor de aller fleste bransjer. Kompetansebygging og arbeidspraksis i moderne bedriftsmiljøer gir mulighet for en ny og spennende jobb. Dette er også vårt mål for fremtiden. Våre kandidater stiller sterkt, med tidsriktig fagkunnskap og solid erfaring.

Vår forretningsidé

Gi mennesker som aldri har vært i jobb, eller som har vært lenge uten arbeid, muligheten til å komme seg inn på arbeidsmarkedet – og beholde jobben.
Styre og Timex

Historie

A2G AS – ble etablert i 1966. A2G står for Åstvedt Gruppen.

Ved etablering het bedriften Åstvedt Industrier AS. Grunnlaget for bedriften ble lagt av Rasmus Meyer, som på 1960 tallet stiftet et legat til fordel for yrkeshemmede. Bedriften i Åsane ble da bygget i Blådalen 39, hvor man også hadde to hybelbygg. Det er de to byggene som A2G Barnehage og vår administrasjon i dag benytter.

A2G AS sine eiere er Bergen kommune og ulike ideelle organisasjoner/ stiftelser. Overskuddet tilbakeføres til bedriften og det er ikke mulig å ta ut utbytte for aksjonærene.

Fra starten har bedriften hatt mange ulike arbeidstreningsarenaer som blant annet; reparasjon og utsendelse av Timex klokker til hele landet, produksjon av bilskilt, mekanisk industri, elektronikkproduksjon, fotomappeavdeling, graveringsavdeling, kontor/administrasjon, utprøving- og reparasjon av tekniske hjelpemidler (forgjenger til det som i dag heter NAV hjelpemiddelsentral). Vi har også hatt et datakompetansesenter og opplæring innen renhold og kantine. Pedagogisk tilbud innen avklaring og opplæring.

Bedriften har overtatt virksomhetene «BLIMA AS» (Blindes maskinindustri) og «Døves trykkeri/ Designtrykkeriet AS», som også var arbeidsmarkedsbedrifter. Dette styrket vårt arbeidsrettede tilbud, slik at vi også kunne tilby videre opplæring innen anleggsgartner, logistikk, byggdrift, grafisk trykk, tekstiltrykk og webdesign.

I 2007 ble firmaet «Gravør Pettersen» en del av bedriften. Tidligere var det sterkt fokus på arbeidspraksis internt på bedriftene, men de siste årene har det blitt et økt fokus på ekstern praksis.

A2G har utviklet seg i takt med dagens krav fra vår største kunde, NAV. Vi har gjennom årenes løp satset mer på jobbveiledning, og tilbyr kompetanse og oppfølging innen blant annet avklaring, arbeidstrening, kvalifisering, tilrettelagt arbeid, varig tilrettelagt arbeid, funksjonsvurdering, oppfølging av sykemeldte, oppdatering og yrkesplanlegging, arbeidsrettet rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, ny sjanse, kvalifiseringsprogrammet.

Fra starten i 1966 var det en ansatt en veileder, i dag er vi mer enn 70 ansatte som jobber med veiledning. Det er etablert et eget markedsteam som jobber med å skaffe samarbeidsavtaler med bedriftene nasjonalt og lokalt. «Ringer i Vannet»-prosjektet til NHO har A2G vært en del av fra starten.

I tillegg til dette har våre arbeidstreningsarenaer utviklet seg til å drive mer kommersielt, for å være konkurransedyktig og levere god kvalitet på både eksterne tjenester og arbeidsrettede tjenester. A2G er i dag en av Hordalands største arbeidsmarkedsbedrifter. Gjennom tett samarbeid med NAV tilbyr bedriften en rekke arbeidsrettede tjenester innenfor ulike bransjer og arbeidsområder.
2022 © A2G Gruppen AS
A2G ser nye muligheter
Personvernerklæring
crossmenu